Mi a különbség a bioüzemanyag és a biomassza között?

A világ gyorsan fejlődik, de az energia és az üzemanyagok iránti igény az egyik közös szál a történelem során, amely szinte mindennel összefügg, amit az ember tesz vagy tenni szeretne. Az energia számos hasznos formában fellelhető elem, amely befolyásolja és korlátozza életszínvonalunkat és technológiai fejlődésünket. Energia nélkül a modern élet megszűnne létezni.

Az energia mindannyiunk támogatási rendszere. Valójában a bolygó minden gépe, beleértve a járműveket, televíziókat, számítógépeket, háztartási gépeket és erőműveket, energiával működik. Még az ilyen gépeket gyártó üzemek is energiával működnek.

A fenntartható energiajövő megvalósítása a megújuló energiaforrásokon múlik. A fosszilis tüzelőanyagok, amelyek a világ energiájának nagy részét adják, a jelenlegi fogyasztási ütemük mellett hamarosan ki fognak merülni. Az előrejelzések szerint a biomassza a jövőbeni fenntartható energiaforrások egyre növekvő részét fogja képezni. A biomassza a leggyakrabban használt megújuló energiaforrás az Egyesült Államokban. Ez egy természetben előforduló, széles körben elszórt szénforrás, és egy logikus nyersanyagválasztás a fosszilis tüzelőanyag-helyettesítésre.

A bioüzemanyagok ezzel szemben biológiai anyagokból származó energiaforrások, ami elválasztja őket más, nem fosszilis tüzelőanyagú energiaforrásoktól, mint például a szél- és a hullámenergia. Mindkét kifejezést néha felcserélhetően használják, de a szövegkörnyezetben meg lehet különböztetni a kettőt.

Mi az a biomassza?
A biomasszának minősül minden növény és növényi eredetű anyag, beleértve az alapanyagokat, például a növényi olajokat, az erdészeti maradékokat, a cellulóz- és papírgyárak hulladékait, a városi fahulladékokat, az állati trágyát, a növényeket, a magvakat és az állati eredetű olajokat.

Az erdők és a mezőgazdasági területek jelentik a két legnagyobb potenciális biomassza-forrást. A biomassza minden nem fosszilis szerves anyag, amelynek belső kémiai energiatartalma van. A szén minden energiatartalmú formáját, valamint minden szárazföldi és vízi növényzetet biomasszának nevezünk. A biomassza olcsó, széles körben elérhető, és kevesebb környezetvédelmi problémát jelent, mint a fosszilis tüzelőanyagok. Aprított fát, fűrészport, állati trágyát, ételmaradékot és szennyvizet is felhasználnak biomasszához. A biomasszából felszabaduló energiát bioenergiának nevezik, amelyet a továbbiakban főzéshez, fűtéshez, világításhoz és villamosenergia-termeléshez használnak fel.

Mi az a bioüzemanyag?
A bioüzemanyagok biológiai anyagokból származó energiaforrások. Lehetnek szilárdak, folyékonyak vagy gáz halmazállapotúak, és mindhárom energiaforma fenntartható és megújuló, mivel növényekből és állatokból állítják elő. A bioüzemanyagokat a következőképpen szokták meghatározni: „Biomassza-forrásokból vagy azok feldolgozási és átalakítási származékaiból előállított üzemanyagok”. Az emberek által használt fosszilis tüzelőanyagok több mint felét járművekben égetik el, és a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csökkentése érdekében a vállalatok bioüzemanyaggal működő járműveket kezdtek gyártani. A jelenlegi technológia működtetéséhez sok bioüzemanyagot használnak a benzin és a dízel helyett. A fosszilis tüzelőanyagoktól eltérően a bioüzemanyagok megújuló energiaforrások, amelyek korlátlan ideig fennmaradhatnak. A bioüzemanyagnak öt fő típusa van: metanol, biodízel, butanol, etanol és bioolaj.

A bioüzemanyag és a biomassza közötti különbség

Alapvető információk a bioüzemanyagról és a biomasszáról
A biomassza minden nem fosszilis szerves anyag, amelynek belső kémiai energiatartalma van. A szén minden energiatartalmú formáját, valamint minden szárazföldi és vízi növényzetet biomasszának nevezünk. A biomassza kifejezés a növényekből és állatokból származó szerves anyagokra utal, és ez egy megújuló energiaforrás.
A bioüzemanyagok viszont olyan energiaforrások, amelyek biológiai anyagokból származnak a modern biológiai folyamatok révén. A bioüzemanyag minden olyan tüzelőanyagra vonatkozik, amely biomasszából, azaz állati vagy növényi hulladékból származik. Ez vonatkozik a folyékony üzemanyagokra is, például az etanolra és a biodízelre, amelyek növényi olajokból készült üzemanyagok.

A Bioüzemanyag vs Biomassza forrása
A biomassza minden növényből és növényi eredetű anyagból származó megújuló energiaforrás, beleértve az erdészeti maradványokat, a cellulóz- és papírgyári hulladékot, az állati trágyát, a városi fahulladékot és így tovább. Az erdők és a mezőgazdasági területek a biomassza két legnagyobb potenciális forrása. Valójában minden elpazarolt növényi anyag, papírhulladék és szemét is a biomassza forrása. A bioüzemanyag lehet biogáz vagy bioetanol vagy biodízel. Az etanolt cukornádból és kukoricából nyerik ki, a biodízelt szójából, állati zsírokból és növényi olajokból nyerik.
A biomassza közvetlenül folyékony üzemanyaggá – bioüzemanyaggá – alakítható át az alapvető szállítási szükségletekhez. Egy másik bioüzemanyag-származék, a metanol, földgázból készül.

Bioüzemanyag és biomassza felhasználása
A szilárd bioüzemanyagokat, elsősorban biomasszát használták és használják továbbra is hőtermelésre és főzéshez, és jelenleg is bőségesen használják villamosenergia-termelésre, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-rendszerekben. A gáznemű bioüzemanyagot, a metánt villamosenergia-termelésre is használják. A folyékony bioüzemanyagokat a fosszilis üzemanyagok, benzin és gázolaj helyettesítésére használják. Az energia nagy részét járművekben, szállításra használják.
A biomasszát, például a fát és a fafeldolgozási hulladékokat elégetik hőtermelés céljából az iparban, és villamosenergia-termelésre használják fel. A szemetet leginkább hulladék-energiát feldolgozó üzemekben használják villamos energia előállítására. Az történelem első energiaforrását, a faanyagot széles körben használják ipari és háztartási célokra.

A bioüzemanyag vs biomassza összefoglalója

Bár megújuló energiaforrások mind a biomassza és a bioüzemanyag, valamint ugyanabból a forrásból, azaz a természetes biotermékekből származnak, felhasználási módjukban különböznek. A biomasszát bioüzemanyag előállítására használják, és az összes főbb energiahordozóvá alakítható, mint például elektromos áram, hő és közlekedési üzemanyagok, valamint a fosszilis tüzelőanyagokból előállított vegyszerek és anyagok széles választéka. A szilárd bioüzemanyagokat, elsősorban a biomasszát, például a fát évezredek óta használják hőtermelésre és főzéshez, jelenleg pedig egyéb növényi anyagokkal kiegészülve villamosenergia-termelésre, valamint hő- és villamosenergia-rendszerekhez.