Mi a különbség az örökség és a kultúra között?

A két fogalom egyesek számára nagyon hasonlónak tűnhet, mivel gyakran ugyanazt jelentik, de ezek különböző fogalmak, amelyeket más kontextusban használnak. Az örökség az örökléshez kapcsolódik. Vagyis a hiedelmek, tárgyak és kultúra hagyományként való átadását jelenti egyik generációról a másikra. A kultúra egy embercsoport vagy társadalom életmódja, tudása, eszméi, szokásai, törvényei és szokásai, amelyeket együtt fogadnak el alapvető értékként. A kultúra azoknak az emberi értékeknek az összessége, amelyek meghatározzák a társadalmat. Mindkét kifejezést gyakran felcserélhetően használják, de a kettő mögött meghúzódó alapvető koncepció nagyon eltérő. Lássuk.

Mi az örökség?
Az örökség kulcsfontosságú tényező az identitás kialakulásának folyamatában, és az emberi fejlődés alapvető erőforrása. Az örökség nem dolog, nem helyszín, nem épület vagy műemlék – ezek a dolgok önmagukban nem örökség. Valójában az örökség az, ami ezeken a dolgokon, helyszíneken vagy műemlékeken történt vagy történik. Az örökség kulturális folyamat, átmenet, amely összekapcsolódik a jelennel. Az örökség különböző emberek számára mást jelent, és miért ne jelenthetne mást. Az egyén számára az örökség a kultúra, hagyományok, értékek és dolgok átadását jelenti az előző generációktól. Az örökség nem csak a tárgyakra vonatkozik. Ez az egyén egyedi családi identitástudata, az értékek, a hagyományok és minden érték. Az örökség a múltba tekint, de hagyományként, meghatározott céllal a jelenbe mutat.

Melyek az örökség példái?
Az örökségre példák lehetnek fizikai tárgyak és helyek. Például ingó eszközök, műalkotások, tudományos vagy technológiai tárgyak, festmények, szobrok, kéziratok, érmék vagy bármi, ami fizikailag nemzedékről nemzedékre továbbadható. A mozgatható tárgyakon kívül vannak megfoghatatlan dolgok is. Ezek a nyelv, hagyományok, kultúra, előadóművészet, rituálék, társas viselkedés, amelyek az örökség részét képezhetik. Örökségünk egyfajta nyomok a múltunkhoz és ahhoz, hogy mi, mint társadalom hogyan fejlődtünk az idők során.

Mi az a kultúra?
A kultúra egy adott embercsoport mindennapi életének gyakorlata, az őket meghatározó jellemzőkkel. Ezek olyan jellemzők, mint a nyelv, a viselkedés, a vallás, a konyha, a zene és a művészetek. Továbbá a társadalmi szokások, hiedelmek, értékek és bármi, ami az életmódjukat ábrázolja. A kultúra egy adott közösséghez kapcsolódik, és így társadalmi dimenziója van. Ez egy megosztott pragmatikai tudás, amely magában foglalja viselkedési és fogalmi tudásunkat is. A kultúra fogalmának meghatározása azonban változatos, és nem korlátozható egyetlen egyszerű magyarázatra. A kultúra a kollektív emberi meggyőződések összességeként írható le, egy nemzetre vagy időszakra jellemző strukturált rendszerrel.

Tegyük fel, hogy olyan városban élünk, ahol vannak utak, iskolák, parkok, múzeumok, kórházak, rendőrőrsök stb. De minden más városban is vannak ilyenek. Szóval, mitől különbözik a mi városunk más városoktól? Virágzó művészet, szent helyek, örökségi helyszínek, egyedi építészet, történelmi helyek, egyedi szokások és helyi fesztiválok. Ezek határozzák meg városunkat, és ezeket a dolgokat a kultúra részének tekintjük. A kulturális élet egyes szempontjai, hogy mi is élvezzük a kultúránkat és összességében is értékesnek tartjuk.

Az örökség kultúra?
Nos, az örökség a kultúra azon vonatkozásaira utal, amelyeket az elmúlt nemzedékről a jelenre örököltek, és fontos, hogy az örökséget megőrizzük a következő generációk számára. Az örökség egy adott embercsoport vagy társadalom által nemzedékről nemzedékre továbbadott életmódbeli kifejezése. A kultúra a megosztott pragmatikai tudás, amely magában foglalja viselkedési és fogalmi tudásunkat is. Az eszmék, a szokások, a hiedelmek és a társadalmi viselkedés azok, amelyek megkülönböztetnek bennünket egymástól.

Mi a különbség a kultúra és az etnikai hovatartozás között?
Az etnikai hovatartozás egy osztályozási rendszer, amely az emberek egy csoportját azonosítja közös tulajdonságaik alapján. A kultúra az egyik osztályozási kritérium, amely megkülönbözteti az egyik csoportot a másiktól. Az etnikai hovatartozás olyan, mint egy identitás, egy jelző, amelyet az embercsoportok nemzetiségi, kulturális csoportja, nyelve, szokásai, hiedelmei stb. alapján történő kategorizálására használnak. A kultúra olyan, mint egy bizonyos társadalmi csoport magatartási kódexe.

Különbség az örökség és a kultúra között
Az örökség és kultúra jelentése
A kultúra a kollektív emberi meggyőződések összességeként írható le, egy nemzetre vagy időszakra jellemző strukturált rendszerrel. Egy adott embercsoport közös társadalmi jellemzői és viselkedése, hiedelmei, vallása, konyhája, zenéje és művészete, nyelve stb. különböztetik meg őket egymástól. Az örökség ezzel szemben egy adott embercsoport vagy egy társadalom által nemzedékről nemzedékre továbbadott életmódbeli kifejezése. Azokra a dolgokra vonatkozik, amelyeket örökölsz, míg a kultúra a társadalom jellemzői.

Példa az örökségre és a kultúrára
Az örökség azokra a dolgokra vonatkozik, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődnek, és amelyek magukban foglalják a szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket, értékeket, kultúrát, művészetet, rituálékat és társadalmi viselkedést. A kultúra egy embercsoport megkülönböztető képessége, amely több elemen, például törvényeken, öltözködésen, építészeten, nyelven, fesztiválokon, szertartásokon, ételeken, társadalmi normákon stb. alapul. Mindezek a példák közös szimbólumokat és hiedelmeket jelentenek.

Összegzés
Az örökség a kultúra azon aspektusaira utal, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődnek a múltból a jelenbe és a jövőbe. Míg a kultúra a megosztott pragmatikai tudás, amely magában foglalja viselkedési és fogalmi tudásunkat is. A kultúra azok az eszmék, szokások, hiedelmek és társadalmi viselkedés, amelyek megkülönböztetik az egyes emberi csoportokat egymástól. A kultúra egy társadalmi csoporton vagy közösségen belüli azonosítható minták összessége. Valamint az e kultúra megtestesítőiként szolgáló szimbolikus struktúrák, mint például a társadalmi viselkedés, hiedelmek, szokások, hiedelmek és hagyományok együttese.